Klantmening

Financieel Directeur - over formuleren strategie

 

"ProConCoa heeft samen met het directieteam onze strategie vormgegeven en een verbeterprogramma ge´dentificeerd.

 

Dankzij de persoonlijke inzet, passie en inhoudelijke kennis hebben we nu een scherpe strategie. En dit in kort tijdsbestek.

 

Mede door hun interventies zijn we nu een lerende, resultaatgerichte organisatie en succesvol in de uitvoering van onze strategie.

 

Zonder de bijdrage van de mensen van ProConCoa was dit zeker niet gelukt."

Strategie

 

 

Dienstverlening

We ondersteunen u bij:

- (Her)formuleren en operationaliseren strategie

- Bepalen bijdrage van afdelingen en medewerkers

- Koppelen uitvoering van de strategie aan de P&C-cyclus

- Bepalen stuurinformatie en het ontwerpen uw dashboard: inhoud, navigatie

  en vormgeving

 

Opdrachten

Klik hier voor voorbeelden van strategie-opdrachten.

 

Aanpak

We houden workshops met directie en management team. Soms aange-vuld met expertinterviews. Het bestaande materiaal maken we compleet en scherpen het aan. Wij werken resultaat uit. U verbetert en stelt vast.

 

Op pagina Contact/Links staat meer informatie.

 

 

 

 

  

 

Home

Progr/Proj mgt

Ontwikkeling

Contact/Links